อาจารย์ออบขวันน์ พลอยนภัส 
เป็นนักพัฒนามนุษย์, นักพัฒนา mindset, นักพูดสร้างแรงบันดาลใจ, ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยา
เป็นโค้ชด้านจิตวิทยา และวิทยากร สอนสร้างแรงบัลดาลใจ

อาจารย์ ออบขวัญ Master Trainer.NLP ผ่านหลักสูตร
AmericanBoard.NLP

ปัจจุบัณ ได้นำความรู้ด้าน NLP มาปรับปรุงเป็นหลักสูตร 
“นักสะกดจิตบำบัด มืออาชีพ”

เป็น คอร์สที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูง และ ได้สร้างลูกศิษที่เรียนจบหลักสูตร ออกไปสร้างความสำเร็จให้กับอาชีพมากมาย

Scroll to top