พลังดึงดูดคืออะไร

พลังดึงดูด คือ พลังแห่งเจตนารมณ์ของบุคคล  เป็นพลังที่เกิดจากความคิดและความปรารถนาอย่างมุ่งมั่นแรงกล้า  ที่คิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าอย่างต่อเนื่องยาวนาน  จนก่อเกิดเป็นขุมพลังเข้มข้นแล้วเกิดการสั่นสะเทือน (Vibration) ออกไปดึงดูดเหตุการณ์ ผู้คน สิ่งของ หรือปัจจัยต่าง ๆ ที่เป็นองค์ประกอบของเรื่องราวที่จะนำมาซึ่งผลลัพธ์ตามที่เจ้าของเจตนารมณ์ต้องการ  ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในรูปแบบของความบังเอิญ ความโชคดี ความสะดวก  โอกาส ข้อมูล คำแนะนำ สัญชาตญาณ ลางสังหรณ์หรืออื่น ๆ ที่ไม่จำกัดรูปแบบ 

7 ขั้นตอนของการสร้างพลังดึงดูด

  1. สร้างพลังแห่งจินตนาการ : รู้ไหมว่า ความคิดคือพลังงานอันมหาศาล  จงคิดและพูดแต่สิ่งที่ดีๆ หลีกเลี่ยงการนินทาว่าร้าย (คำพูดร้ายๆ จะนำสิ่งร้าย ๆ เข้ามาสู่ตัวเรา)  จงจินตนาการถึงความสำเร็จที่เราต้องการ สร้างเป็นภาพในใจหรือนำภาพที่เราต้องการมาให้เราเห็นอยู่ตลอดเวลา

 

  1. ติดต่อกับจิตใต้สำนึกด้วยการสะกดจิตตัวเอง : เราจะทำอะไรไม่ได้เลย ถ้าเราไม่บอกตัวเองและมีพลังอย่างแรงกล้าที่จะเชื่อว่า เราทำได้ จนความคิดนี้ฝังอยู่ในจิตใต้สำนึกของเรา เมื่อความคิดนั้นอยู่ในจิตใต้สำนึกแล้ว จากนั้นเราจะสามารถทำได้ทุกอย่างที่เราต้องการ

 

  1. ชำระความคิด คำพูด และการกระทำอย่างสิ้นเชิง : ความคิด คำพูด การกระทำทุกสิ่งส่งผลโดยตรงต่อตัวเรา คนรอบข้าง ครอบครัว สังคม ประเทศ โลก รู้ไหมว่า เด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาว ทุกการกระทำ ความคิด คำพูดจะส่งผลต่อภาพรวมของโลก  รู้อย่างนี้แล้ว ต้องคิด พูด และทำสิ่งที่ดีที่สุดเท่านั้น สิ่งดี ๆ จึงจะเกิดขึ้น
  1. ขจัดความสงสัย : อย่าสงสัย คลางแคลงใจเลยว่าจะเป็นไปได้หรือ จริงหรือ ให้รู้เถอะว่าเรื่องที่ไม่น่าเป็นไปได้ที่สุด คือ การเกิดมาเป็นคนบนโลกนี้ ก็เกิดขึ้นแล้ว  ดังนี้ ไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้ ถ้าไม่ใช่วันนี้ก็ต้องเป็นสักวันหนึ่ง ต้องเป็นไปได้
  1. หลีกเลี่ยงการถูกสะกดจิตจากสภาพแวดล้อม : คำพูด ความคิด การกระทำโดยตัวเราที่ต้องระวังที่สุดแล้ว  ยังต้องระวังคำพูด ความคิด และการกระทำด้านลบจากผู้คน สิ่งแวดล้อม ข่าวสาร หนังสือแย่ๆ  ทุกสิ่งรอบตัวส่งผลกับเราทั้งสิ้น  ต้องฉลาดที่จะเลือกเสพ  สิ่งไม่ดีจะรับเข้ามาทำไมกัน
  1. ปล่อยวาง : เมื่อทำดี คิดดี พูดดีแล้ว เราต้องปล่อยวาง เพื่อให้โอกาสกับพลังดึงดูดของเราให้มันทำงาน ยิ่งปล่อยวางเราจะยิ่งมีพลัง หายใจลึก ๆ ช้าๆ เราจะมีสมาธิ
  1. ฉลองความสำเร็จ :ต้องรู้จักสร้างความชื่นชมตัวเองกับความสำเร็จทุกวันเพราะ Success Built Successes นั่นคือความสำเร็จเล็กๆ น้อยๆ จะนำมาซึ่งความสำเร็จยิ่งใหญ่  ยังมีวิธีหากำไรง่ายๆที่แสนดี คือต้องรู้จักให้กำลังใจคนอื่นและชื่นชมคนอื่น แค่นี้ในแต่ละวันเราก็ได้ชื่นชมความสำเร็จมากมาย จนนับไม่ถ้วนแล้ว ทั้งยังเป็นการสร้างความสุขกับตัวเองและผู้อื่น เมื่อคนใกล้ตัวเรามีความสุข ก็ส่งผลให้เรามีความสุขด้วย
พลังดึงดูดคืออะไร
Scroll to top